Now showing items 1-1 of 1

    • Krasnoyarsk Water Reservoir: Monitoring, Biota, Water Quality(review) 

      Gold, Z.G.; Shaposhnikov, A.V.; Gold, V.M.; Ivanova, E.A.; Kojevnicova, N.N.; Glushenco, L.A.; Skoptseva, G.N.; Shulepina, S.P.; Popeltitskaya, I.M.; Sapozhnikov, V.A.; Morozova, I.I.; Enikeev, G. A.; Enikeeva, I. G.; Muchkina, E.Y.; Gladyshev, M.I.; Chuprov, S.M.; Gaevsky, N.A.; Olejnikov, B. V.; Raspopov, V.E. (Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University, 2008-09)
      This joint work generalizes the results of the Krasnoyarsk water reservoir ecological monitoring held by the faculty, researchers and students of Krasnoyarsk State Universityа (at the moment Siberian Federal University) ...