Now showing items 1-1 of 1

    • Лингвистический ежегодник Сибири, выпуск 1 

      Болотнова Н. С.; Борхвальдт О. В.; Булохов В. Я.; Бытева Т. И.; Васильев А. Д.; Васильева С. П.; Григорьева Т. М.; Давыдович М.; Дараева Ю.; Дьяков А. И.; Ефанова Л. Г.; Золотухина Г. И.; Ким И. Е.; Кисловский Ю. Р.; Михина И. И.; Осетрова Е. В.; Пащенко В. А.; Пономарева С. В.; Рудакова Т. В.; Рябинина Л. А.; Сильченкова Л. С.; Соколова Е. Н.; Соколова О. В.; Сперанская А. Н.; Станченко Л.; Тягней А.; Федотова Т. В.; Харченко О.; Храмцова М. И.; Чалмова О. А.; Чеботарева А. Н.; Шатохина Е.; Шмелева Т. В. (Красноярский государственный университет, Лаборатория лингвистических исследований, 1999)